תגית: כבוד עצמי

פרח התקווה, פרח צהוב, עלי כותרת
ניו דיל, ציור קיר, ספריית הקונגרס, פועלים, ארה"ב
מיאנמר, בורמה, תלם, נושאים בעול