תגית: כבוד

מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
ברקוד, קריסה
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית