תגית: כדור הארץ

גלובוס, דשא, עולם, כדור הארץ
גיטרה חשמלית, מיתרים
טרולסטיגן, נורבגיה
איש חלל
תקליט זהב