תגית: כהנמן

אישה שחור, קפיצה, באוויר, הפוך
פסים, צבע, אדום, לבן