תגית: כיבוש

A-10, חיל האוויר, מטוס תקיפה, אפגניסטן
בוקר, צ'ילה, סוס, ארכובה, דורבנות
לשלוט בעם אחר