תגית: כיבוש

בוקר, צ'ילה, סוס, ארכובה, דורבנות
לשלוט בעם אחר