תגית: כליאה

אזיקים
שמאן, אלימות, תת-מקלע
עשן ורוד, מהומות, מסיכת גז
טלפון ציבורי, בית כלא
חדר חקירות, כלא, כיסא
כלא, ציור קיר של אסיר
נוצת אווז מרחפת על פני המים
"דנטה ווירגיליוס בתופת", ויליאם-אדולף בוגרו, 1905