תגית: כרומוזומים

נורה, חלון, זכוכית, עכורה
פמפלונה, ספרד