תגית: כרומוזומים

מאובן
נורה, חלון, זכוכית, עכורה
פמפלונה, ספרד