תגית: כריזמה

רוברט ראושנברג, מרס קנינגהם, בלט, אופרה
נרקיס, גיולה בנצ'ור
דאגלס מק'ארתור