תגית: כת

כובע שחור, חבל, כחול, פרצוף, פנים
דת, צלבים