תגית: לאונרד כהן

לוטוס, פרח, עלי כותרת
ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר
ז'ק ברל