תגית: לב שבור

לב, חוט אדום, עץ
לב, מנעול
זוג מתחבק