תגית: לוגיקה

חצוצרה, חצוצרן, נגן
תאודור פישטק, דיוקן עצמי ליד חלון
טלגרף
דונאטס, דונאט
אישה שוחה עם דגים