תגית: לוגיקה

תאודור פישטק, דיוקן עצמי ליד חלון
טלגרף
דונאטס, דונאט
אישה שוחה עם דגים