תגית: לחץ

פאזל, חיוך, אמוטיקון, אימוג'י
תמונות פסטל, צבע, מסגרות, ריק
איש שחור עם אף אדום של ליצן
ילד בחליפה של מבוגר
אישה בהריון במשרד