תגית: ליבידו

עור, עירום, שד
"אולימפיה", אדואר מאנה