תגית: ליברטריאניזם

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
דולר