תגית: ליברלים

חולדה, אמבטיה
שמרנים וליברלים
מחאה ליברלית