תגית: ליברלים

ידיים, כאב
חולדה, אמבטיה
שמרנים וליברלים
מחאה ליברלית