תגית: לין מרגוליס

פרסקה של סניורלי
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר