תגית: לין מרגוליס

לוטוס, נופריים, פרחי לוטוס
פרסקה של סניורלי
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר