תגית: לין מרגוליס

אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
פרסקה של סניורלי