תגית: לנין

מחבט בייסבול, ג'קי רובינסון
ילד, פולין, נשר, דגל
טלפון ישן