תגית: לסינג

ג'ורג'ו וזארי, ששה משוררים טוקסניים
גזע עץ, סחופת, לובק, חוף הים
צוונגאוור, צבאים בשקיעה