תגית: לסינג

גזע עץ, סחופת, לובק, חוף הים
צוונגאוור, צבאים בשקיעה