תגית: לשון

כלב שוכב על שלג, פרנץ מרק
די אוחזת עין נייר מקומטת
עיפרון אדום עם מוחק בתוך ספר
צופר רכב ליד אוזן
שמנת בקפה
ספריי 2, פריס
איש אוכל כריך
נערים
מתאגרפים
ירקות
אוצר הלימוד העברי