תגית: לשון

די אוחזת עין נייר מקומטת
עיפרון אדום עם מוחק בתוך ספר
צופר רכב ליד אוזן
שמנת בקפה
ספריי 2, פריס
איש אוכל כריך
נערים
מתאגרפים
ירקות
אוצר הלימוד העברי