תגית: מאדים

מפרש אדום, קרח, קרחונים, גרינלנד
דיונות חול, אוסטרליה, מאדים