תגית: מבול

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
תפילה, כביש, צעירה יושבת