תגית: מבחנים

מדידה, מטר, סרט מדידה
עיפרון אדום
עפרונות צבעוניים
סטודנטים, טקס סיום, גלימות