תגית: מבחני פיז"ה

מדידה, מטר, סרט מדידה
מחדד, עיפרון