תגית: מבט

מופשט, ציור מופשט
אלמוניות, מסכה, שועל, הפגנה, מחאה, ברזיל
עיניים, חיג'אב, כיסוי ראש, אישה
אוהד נהרין, גדי דגון