תגית: מגילת הזכויות

מכונאי, מכונאי רכב, פושקר, הודו
הצהרת העצמאות של ארצות הברית, ג'ון טורנבול
חדשות, עיתונים, חינמונים