תגית: מגע

זוג, מבטים, יד ליד
חוף הים, חול, צעצועים
עור, עירום, שד
צעצוע, שיניים