תגית: מגפה

שרפרפים, אגרטל, ורדים
גוזלים, קן, רעבים
הקפלה הסיסטינית, מיכאלאגנ'לו, ריחוק חברתי
ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
ניצחון המוות, פיטר ברויגל האב