תגית: מגפה

ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
ניצחון המוות, פיטר ברויגל האב