תגית: מגפה

תפוח, תפוח חתוך
דגל ארצות הברית, קורונה, אבל
מסכות, קורונה, Covid-19
קורונה, מסכה, פסל
נגיעה, יד אל יד, גבר ואישה
אדם, לבד, ספסל, גלות
ימים טובים יותר, ימים טובים יותר בדרך
חדשות, קורונה, Covid-19
שרפרפים, אגרטל, ורדים
גוזלים, קן, רעבים
הקפלה הסיסטינית, מיכאלאגנ'לו, ריחוק חברתי
ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
ניצחון המוות, פיטר ברויגל האב