תגית: מהאבהארטה

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
גלילי נייר, רישום נתונים