תגית: מודיעין

גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
רגליים, מרגל, צל, רחוב
פסים, צבע, אדום, לבן
זוג עיניות מתכת, קסדה