תגית: מודלים

קובייה, מבוך
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
מחשב מכני, מחשב מעץ