תגית: מודלים

גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
מחשב מכני, מחשב מעץ