תגית: מוטיבציה

גלישה, גלים, גל, גולש
ספינה בבקבוק
חשבונייה צבעונית
קרוולה
המוות
סטיב ג׳ובס וביל גייטס ביחד
חיילים בזריחה