תגית: מומחיות

זן, גן, גן יפני, אבנים, חול, צורות בחול
אצבע, כדורסל
נעל ספורט, סוליה