תגית: מוסריות

מדידה, מטר, סרט מדידה
כף יד, טביעת יד, קיר
יום קיץ, חוף ברייטון, אדוארד הנרי פוטהסט
מנעול, מנעול תלוי
חתירה, סירת חותרים
מזל״ט