תגית: מוצא המינים

עצים, עלים, ערפל, יער, שלכת
סוכריות, אבולוציה