תגית: מורים

העתקה, רמייה, פתק, בחינה
מדידה, מטר, סרט מדידה
ילד, חול, חוף ים
מחדד, עיפרון