תגית: מותר ואסור

קולנוע, במה, הטרדה מינית
זוהר, גלגל אש, בוהק, מלאך
מנעול, מנעול תלוי