תגית: מזרח גרמניה

כדור ברזל, שלשלת, אסיר, עבדות
Trabant