תגית: מזרח ומערב

סווסטיקה, צלב קרס, הינדואיזם, גנגס
נסיעה, רכבת בהודו