תגית: מחווה

תאודור פישטק, דיוקן עצמי ליד חלון
זוג, מבטים, יד ליד