תגית: מחלות

כדור גומי, ירוק, אצבעות, יד
הישנות, גוסטב קורבה
מוח נאון
רופא ומטופליו
רומא העתיקה, פסלים
תאי גזע