תגית: מחסור

זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
מגלשה, מלגשה במים