תגית: מחסור

פחונים, שכונת עוני, ג'מייקה, גבר שחור
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
מגלשה, מלגשה במים