תגית: מחשב

טלגרף
בחורה, צעירה, מטרייה, ריחוף
מסך, זמן מסך, מוניטור
מחשב מכני, מחשב מעץ