תגית: מחשב

מפתח, כלי עבודה
טלגרף
בחורה, צעירה, מטרייה, ריחוף
מסך, זמן מסך, מוניטור
מחשב מכני, מחשב מעץ