תגית: מטפורה

מפתח, כלי עבודה
צללים, קיר לבן, נקודות שחורות