תגית: מטפורות

גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
קטיף תפוזים