תגית: מטריאליזם

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
שקוף, עלה, בד
ברווזונים
אבקנים ועלי כותרת פתוחים