תגית: מיגדר

קרולי פרנצי, נערה צוענייה ישנה
קסטה, קלטת, טייפ
מופשט עם כתמי צבע