תגית: מידות טובות

תודה, לב, עץ, ענף, עלים
גלגלי שיניים
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
אוגוסטוס, פרימה פורטה, רומא, פסל
חולה סרטן, אישה, כימותרפיה, קרחת