תגית: מידות טובות

גלגלי שיניים
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
אוגוסטוס, פרימה פורטה, רומא, פסל
חולה סרטן, אישה, כימותרפיה, קרחת