תגית: מידות

תודה, לב, עץ, ענף, עלים
אוסטרליה, פליטים, תנחומים