תגית: מידע רפואי

כפפות מנתחים, משקפיים
חבילות, נייר אריזה
הרופא, לוק פילדס