תגית: מידע רפואי

קורונה, מסכה, פסל
כפפות מנתחים, משקפיים
חבילות, נייר אריזה
הרופא, לוק פילדס